WYWŁASZCZENIA

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Każdemu przysługuje odszkodowanie za utraconą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość. Jeśli część Twojego gruntu przeszła na własność gminy (np. z tytułu budowy drogi), będziemy reprezentować Cię w postępowaniu, które ma na celu ustalenie odpowiednio wysokiego odszkodowania.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!
OPŁATA ADIACENCKA

Specjalizujemy się w obniżaniu opłaty adiacenckiej naliczonej w związku z podziałem nieruchomości lub wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w jej pobliżu.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji naszych specjalistów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na specjalnie przygotowaną stronę:

Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!
RENTA PLANISTYCZNA

Opłata planistyczna jest opłatą na rzecz gminy, którą muszą wnieść właściciele tych nieruchomości, których wartość wzrosła po zmianie MPZP. Wiemy jak skutecznie obniżyć nałożoną rentę planistyczną.

Jeśli nałożono na Ciebie opłatę planistyczną, nasze działania pozwolą Ci dłużej dysponować swoimi środkami. Dodatkowo, kwota do uregulowania będzie niższa.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie www.oplata-adiacencka.com.pl.