Klienci indywidualni

 

Oferta DKOW dla klientów indywidualnych obejmuje:

 • odzyskiwanie opłat likwidacyjnych z polisolokat,
 • odzyskiwanie nadpłaconych środków z kredytów frankowych,
 • szeroki zakres specjalistycznych porad prawnych.

Polisolokaty – odzyskujemy opłaty likwidacyjne

Polisolokaty okazały się produktem, który – wbrew wcześniejszym zapewnieniom ubezpieczycieli – nie przynosi oczekiwanych zysków. Rezygnacja z tego produktu często skutkuje utratą znacznej części lub nawet całości ulokowanych środków. Ubezpieczyciele tłumaczą opłaty likwidacyjne wysokimi kosztami pozyskania i obsługi polis. Finalnie towarzystwa ubezpieczeniowe określają wartość wykupu polisolokat w kwocie rażąco niskiej w stosunku do wpłaconych przez klienta środków. Jednak klientom towarzystw ubezpieczeniowych przysługują środki ochrony prawnej i my pomagamy ich użyć. Nasze działania obejmują:

 • zwrócenie się do ubezpieczyciela o rozliczenie rachunku ubezpieczeniowego,
 • wezwanie do dobrowolnej wypłaty należnych świadczeń,
 • przeprowadzenie negocjacji i zawieranie ugód,
 • złożenie powództwa,
 • zastępowanie przed sądem.

Prowadzimy już kilkadziesiąt postępowań przeciwko kilku towarzystwom ubezpieczeniowym. Sprawy, które zostały zakończone wygraliśmy, dlatego nie zwlekaj i skontaktuj się z nami, ponieważ dzięki możesz odzyskać zainwestowane środki.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami dotyczącymi polisolokat:

Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!
 

Kredyt frankowy odzyskujemy nadpłacone środki

Wiele osób boryka się z problemem spłaty kredytu zaciągniętego we frankach, który miał być o wiele korzystniejszy od tradycyjnego kredytu w złotówkach. Tymczasem niespodziewane uwolnienie kursu franka szwajcarskiego spowodowało ogromny wzrost rat kredytu. Jeśli Twoim codziennym zmartwieniem jest konieczność dopasowywania budżetu do zmiennego kursu franka, napisz lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci odzyskać nadpłacone środki.

Skorzystaj z naszego kalkulatora, aby obliczyć i jaką kwotę będziemy mogli wystąpić do sądu w Twoim imieniu. Kliknij aby pobrać:  KALKULATOR

Jeśli masz pytania dotyczące szczegółów, zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Przeczytaj więcej o kredycie frankowym.

 

Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!
 

Indywidualne porady prawne

Jeśli znajdujesz się w niejasnej dla Ciebie sytuacji, możesz skorzystać z indywidualnej porady prawnej. Porada taka udzielana jest w trakcie osobistego spotkania z prawnikiem lub zdalnie (w formie mailowej lub listownej) i może stanowić odpowiedź na doraźne potrzeby klienta lub wstęp do większego zlecenia. W ramach świadczonej usługi:

 • analizujemy stan faktyczny i prawny,
 • oceniamy konsekwencje i ryzyka,
 • wydajemy wnioski i zalecenia w formie ustnej lub pisemnej opinii prawnej.

Zlecenie bądź umówienie spotkania następuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Wiemy doskonale, że zarządcy nieruchomości spotykają się z problemami prawnymi na wielu płaszczyznach działalności. Rozumiemy też, jak trudnym zadaniem jest dbanie o dobrą kondycję finansową wspólnoty mieszkaniowej. W DKOW wychodzimy naprzeciw tym potrzebom poprzez specjalizację w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

Dochodzenie należności z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną

Reprezentujemy wspólnotę mieszkaniową na wszystkich etapach procesu odzyskiwania wierzytelności. Standardowa procedura windykacyjna obejmuje:

 • skompletowanie pełnej dokumentacji,
 • ustalenie rzeczywistej wysokości zadłużenia,
 • ustalenie osoby dłużnika,
 • etap polubowny – wysyłanie wezwań do zapłaty i negocjowanie dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 • skierowanie pozwu do sądu,
 • zastępstwo w toku procesu sądowego, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych,
 • zastępstwo w postępowaniu przed sądem II instancji.

Egzekucja zasądzonych wierzytelności

W przypadku braku dobrowolnej spłaty zadłużenia, konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Zwykle podejmujemy wówczas następujące działania:

 • uzyskanie klauzuli wykonalności,
 • skierowanie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji od wszystkich składników majątku dłużnika,
 • aktywny udział w ustalaniu majątku dłużnika,
 • kierowanie wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika,
 • złożenie wniosku o dokonanie czynności terenowych,
 • jeśli to konieczne, kompleksowe prowadzenie egzekucji z nieruchomości wraz z aktywnym poszukiwaniem jej nabywców.

Prowadzenie postępowań dotyczących zaskarżonych uchwał

Właściciele lokali mogą zaskarżać uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Najczęściej zaskarżane są uchwały dotyczące wysokości opłat związanych z kosztami zarządzania nieruchomością wspólną. Stroną pozwaną w takim procesie jest wspólnota mieszkaniowa i pożądany jest jej udział w toku procesu. Nasza pomoc prawna w tego typu sprawach zwykle obejmuje:

 • konsultacje i ocenę szans wygrania sprawy,
 • przygotowanie dowodów do sprawy,
 • spotkanie z lokatorami w celu uzyskania informacji kluczowych dla sprawy,
 • przygotowanie pism procesowych,
 • udział w rozprawach.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych przy sporach z deweloperami

Nowo powstałe wspólnoty mieszkaniowe mogą napotkać problemy po dokonaniu odbioru lokali. Ujawnione wówczas wady wykonania części wspólnej budynku niejednokrotnie nie są dobrowolnie usuwane przez deweloperów. W takich wypadkach niezbędna jest pomoc profesjonalistów. Usługi DKOW w tym zakresie obejmują:

 • pomoc w ustaleniu zakresu wad oraz ich wartości przy udziale współpracujących z kancelarią specjalistów z branży budowlanej,
 • przygotowanie pisma do dewelopera obejmującego roszczenia wspólnoty oraz propozycje ugodowego zakończenia sporu,
 • prowadzenie negocjacji z deweloperem,
 • przygotowanie materiału dowodowego niezbędnego do skierowania sprawy na drogę sądową,
 • przygotowanie pozwu i pozostałych pism procesowych,
 • udział w rozprawach,
 • ustosunkowanie się do opinii biegłych, które zostaną sporządzone w toku procesu.

Sporządzanie opinii prawnych oraz sporządzanie i analiza projektów umów, uchwał, regulaminów, statutów

Wspólnota mieszkaniowa w celu wypełniania nałożonych na nią funkcji zmuszona jest do korzystania z usług firm zewnętrznych. Istotne jest, by zawierane przez nią umowy były sporządzane w sposób poprawny z prawnego punktu widzenia oraz by w należyty sposób zabezpieczały jej interesy. Z tego względu świadczymy następujące usługi:

 • sporządzanie projektów umów,
 • weryfikacja projektów umów przygotowanych przez kontrahentów wspólnoty mieszkaniowej wraz ze wskazaniem zagrożeń związanych z poszczególnymi zapisami,
 • udział w negocjacjach warunków umów,
 • przygotowanie opinii prawnych wyjaśniających zagadnienia prawne budzące wątpliwości wspólnoty mieszkaniowej,
 • udzielanie konsultacji w bieżących sprawach wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie korespondencji do kontrahentów wspólnoty mieszkaniowej oraz do organów administracyjnych.
Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!
Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna dedykowana jest dla osób na co dzień stykających się z materią prawniczą: przedsiębiorców, rolników, deweloperów. Obsługa w ramach ustalonego indywidualnie abonamentu gwarantuje stałą dostępność prawników oraz umożliwia zaoszczędzenie kosztów lub minimalizację strat. Rzetelne rozliczenie kosztów pracy następuje poprzez zautomatyzowaną ewidencję prowadzoną przez system wspomagający naszą pracę.

Jeśli masz pytania, zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

 

Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!