WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Skuteczność w odzyskiwaniu należności zależy od tego, kiedy rozpoczęte zostanie postępowanie windykacyjne. Dlatego działamy szybko. A Twoja szybka decyzja to nasze owocne działania.

Skontaktuj się z nami już teraz, bo w ramach naszej oferty:

 • nie pobieramy opłat wstępnych
 • nie pobieramy prowizji w przypadku egzekucji bezskutecznej
 • podejmujemy czynności już w następnym dniu od pierwszego kontaktu z nami

Oprócz tego dostajesz prawo bezpłatnego korzystania z naszej pieczęci prewencyjnej.

Prowadzimy działania na każdym etapie postępowania windykacyjnego:

 • polubownym,
 • sądowym
 • egzekucyjnym.
Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!
ZAKUP I WYCENA WIERZYTELNOŚCI

Zakup wierzytelności

Dla wybranych wierzytelności proponujemy ofertę ich nabycia. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy zapłaty.

W szczególności interesują nas:

 • pakiety wierzytelności po bezskutecznych egzekucjach,
 • pakiety wierzytelności B2B i B2C,
 • wierzytelności w stosunku do publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • wierzytelności w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego,
 • wierzytelności w stosunku do spółek skarbu państwa,
 • wierzytelności w stosunku do wybranych spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców, w szczególności spółek z o.o.

Wycena wierzytelności

Wycena wierzytelności dokonywana przez DKOW dostosowana jest do potrzeb Klienta. Inne narzędzia zostaną wykorzystane dla oceny pojedynczej wierzytelności, a inne dla dużego pakietu. Inne dane będą brane pod uwagę dla wierzytelności potwierdzonej prawomocnym tytułem wykonawczym, a inne dla wierzytelności spornej. Na wartość wierzytelności ma wpływ również osoba dłużnika (osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, podmioty publicznoprawne).

Sporządzamy raporty Due Dilligence na potrzeby:

 • planowanej sprzedaży lub zakupu portfeli wierzytelności,
 • określenia wartości wierzytelności dla celów podatkowych np. na potrzeby nabycia wierzytelności w spadku,
 • oceny wartości składnika majątkowego przedsiębiorstwa.
Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!