WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Usługa dochodzenia należności pieniężnych dedykowana jest dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży z odroczonym terminem płatności. W ramach zlecenia prowadzimy działania na każdym z etapów: polubownym, sądowym i egzekucyjnym, kredytując większość kosztów za wierzyciela w ramach oferty:

4×0 WINDYKACJI

 • zero opłat wstępnych
 • zero prowizji w przypadku braku skutku
 • zero straty należności głównej
 • zero opłat za korzystanie z pieczęci prewencyjnej

Wierzycieli uczulamy w głównej mierze na czas reakcji. To od niego zależy skuteczność działań pod warunkiem, że będą one prowadzone profesjonalnie. Profesjonalne działania gwarantują nasi specjaliści – decyzja o wszczęciu procesu leży po Państwa stronie.

Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!
ZAKUP I WYCENA WIERZYTELNOŚCI

Zakup wierzytelności

Dla wybranych wierzytelności DKOW proponuje ofertę ich nabycia. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy zapłaty.

W szczególności interesują nas:

 • pakiety wierzytelności po bezskutecznych egzekucjach,
 • pakiety wierzytelności B2B i B2C,
 • wierzytelności w stosunku do publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • wierzytelności w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego,
 • wierzytelności w stosunku do spółek skarbu państwa,
 • wierzytelności w stosunku do wybranych spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców, w szczególności spółek z o.o.

Wycena wierzytelności

Wycena wierzytelności dokonywana przez DKOW dostosowana jest do potrzeb Klienta. Inne narzędzia zostaną wykorzystane dla oceny pojedynczej wierzytelności, a inne dla dużego pakietu. Inne dane będą brane pod uwagę dla wierzytelności potwierdzonej prawomocnym tytułem wykonawczym, a inne dla wierzytelności spornej. Na wartość wierzytelności ma wpływ również osoba dłużnika (osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, podmioty publicznoprawne).

Sporządzamy raporty Due Dilligence na potrzeby:

 • planowanej sprzedaży lub zakupu portfeli wierzytelności,
 • określenia wartości wierzytelności dla celów podatkowych np. na potrzeby nabycia wierzytelności w spadku,
 • oceny wartości składnika majątkowego przedsiębiorstwa.
Masz pytania?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!