Czy warto mieć pełnomocnika? - blog ekspercki DKOW

Czy warto mieć pełnomocnika?

17 lutego 2020

Wielu osobom wydaje się, że są w stanie samodzielnie poprowadzić swoje postępowanie sądowe. Choć oczywiście sytuacja taka jest jak najbardziej możliwa i stosunkowo często spotykana, to w wielu przypadkach okazuje się, że nieskorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przyczynia się do przegrania sprawy. Z tym zaś wiążą się pewne daleko idące konsekwencje. Czy warto zatem korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w sądzie?

Po pierwsze przegrywając proces sądowy trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty stronie przeciwnej kosztów procesu.

Wynika to z faktu, że główną regułą orzekania przez sąd o tych kosztach jest reguła odpowiedzialności za wynik postępowania. Przebiega ona według prostego schematu – „ten kto przegrywa, ten płaci”. Istotna jest przy tym okoliczność, że sąd orzekając o kosztach procesu nie będzie zasadniczo zwracał uwagę na okoliczność, że przegrywający nie skorzystał z pomocy pełnomocnika (a więc mógł się pomylić wytaczając źle uzasadnione powództwo). W tym kontekście warto też wyszczególnić, że przegranie procesu zasadniczo wyklucza możliwość odzyskania poniesionych opłat i wydatków (np. opłaty od pozwu uiszczonej w chwili złożenia pisma wszczynającego postępowanie lub też wpłaconej zaliczki na opinię biegłego).

Wynika to z faktu, że główną regułą orzekania przez sąd o tych kosztach jest reguła odpowiedzialności za wynik postępowania. Przebiega ona według prostego schematu – „ten kto przegrywa, ten płaci”. Istotna jest przy tym okoliczność, że sąd orzekając o kosztach procesu nie będzie zasadniczo zwracał uwagę na okoliczność, że przegrywający nie skorzystał z pomocy pełnomocnika (a więc mógł się pomylić wytaczając źle uzasadnione powództwo). W tym kontekście warto też wyszczególnić, że przegranie procesu zasadniczo wyklucza możliwość odzyskania poniesionych opłat i wydatków (np. opłaty od pozwu uiszczonej w chwili złożenia pisma wszczynającego postępowanie lub też wpłaconej zaliczki na opinię biegłego).

Po drugie regułą jest, że przegranie procesu uniemożliwia ponowne wytoczenie powództwa w tej samej sprawie.

Wiąże się to z zaistnieniem stanu, który w nomenklaturze prawniczej określany jest stanem powagi rzeczy osądzonej (res iudicata). Jego istota wyraża się argumentacji, że skoro skorzystało się z sądowej drogi dochodzenia roszczeń i w procesie posiadało się wszelkie instrumenty pozwalające na udowodnienie swoich racji, to przyznanie drugi raz takiej samej możliwości nie powinno być dopuszczalne (choćby z uwagi na ochronę pozwanego).

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż rola pełnomocnika nie ogranicza się do sporządzania pism procesowych i stawiennictwa na rozprawach. W związku ze zdobytym doświadczeniem oraz posiadanymi uprawnieniami może reprezentować swoich klientów we wszystkich typach spraw, na każdym etapie postępowania. Stąd też skorzystanie z jego pomocy pozwala na otrzymanie kompleksowej obsługi prawnej – zarówno dla osób indywidualnych, działalności gospodarczych oraz spółek. Mówiąc inaczej każdy, kto nie ma czasu, sił oraz stosownej wiedzy na własne rozwiązywanie swoich prawnych problemów powinien skorzystać z pomocy pełnomocnika. Po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa będzie mógł liczyć na pełną i profesjonalną pomoc w każdym prawnym zagadnieniu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Powrót do strony głównej Bloga