EPU - jak działa e-sąd? - blog ekspercki DKOW

EPU – jak działa e-sąd?

6 kwietnia 2020

Czym jest tak popularne w ostatnich latach EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze)? Gdzie mieści się e-sąd? Na czym polega jego działalność? Wreszcie co przemawia za tym, aby w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi skorzystać z e-sądu, a nie sądu tradycyjnego? Odpowiedź na te i na wiele innych pytań znajdziesz w niniejszym wpisie.

Spis treści

  1. Co to jest EPU?
  2. Czym jest e-sąd?
  3. Zalety korzystania z EPU

Co to jest EPU?

Skrót EPU oznacza elektroniczne postępowanie upominawcze. Tym mianem określa się jeden z rodzajów postępowań uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego (50528 – 50539 k.p.c.).

Czym jest e-sąd?

Mianem e-sądu określa się z kolei sąd rozpoznający sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Monopol w tej kwestii przysługuje Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie – a konkretnie jednemu z jego wydziałów. Tylko bowiem IV Wydział Cywilny tego sądu jest uprawniony do prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego. Bardziej szczegółowo to tryb rozpoznania roszczeń, który działa wykorzystując system teleinformatyczny. Mówiąc inaczej – Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, a ściślej rzecz ujmując Wydział VI Cywilny to organ, który prowadzi sprawy sądowe w formie plików w specjalnym systemie sporządzonym specjalnie dla niego – innymi słowy e-sąd.

Główna cecha szczególna elektronicznego postępowania upominawczego , które nazywane jest również „sądem elektronicznym”, wynika z samej nazwy tego postępowania. Jest ono bowiem prowadzone przy pomocy środków porozumiewania się na odległość skoncentrowanych w ramach systemu teleinformatycznego obsługującego to postępowanie. Innymi słowy, „elektroniczność” postępowania polega na tym, że czynności stron i samego sądu, nie są podejmowane w formie tradycyjnej, która dominuje przed innymi sądami.

Windykacja Wrocław - DKOW Wierzytelności

Zalety korzystania z EPU

Największą zaletą elektronicznego postępowania upominawczego jest to, że pozwala stosunkowo szybko uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi. Postępowanie to – w przypadku zasadności zgłoszonych roszczeń – kończy się bowiem wydaniem nakazu zapłaty, a więc orzeczenia podejmowanego w oparciu o treść samego pozwu i bez przeprowadzenia rozprawy. Nadto dużą zaletą elektronicznego postępowania upominawczego jest to, że pozew składa się w nim na formularzu. Choć formularz ten nie należy do intuicyjnych, to dla osób posiadających wprawę w jego wypełnianiu, stanowi realną wartość dodaną w stosunku do sądownictwa tradycyjnego. Wreszcie po trzecie warto zwrócić uwagę, że wszczęcie EPU jest rozwiązaniem tańszym od wszczęcia zwyczajnego procesu sądowego. W tym bowiem przypadku ustawodawca przewidział niższe opłaty od pozwów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Autor tekstu: Rafał Ponichtera

Powrót do strony głównej Bloga