Wierzytelności


1Jakie dokumenty są potrzebne aby rozpocząć windykację?
Potrzebujemy przede wszystkim dokumentów, które potwierdzają zobowiązanie. Jeśli stronami są przedsiębiorcy, to najważniejszym dokumentem jest faktura. Istotna jest też umowa oraz potwierdzenie odbioru usługi lub towaru. Nie bez znaczenia będzie też korespondencja listowna i mailowa, a nawet wiadomości SMS.

1Jakie jest wasze wynagrodzenie?
Nasze wynagrodzenie różni się w zależności od kwoty zleconej do windykacji.

1Czy muszę ponosić jakieś dodatkowe opłaty?

Na etapie windykacji polubownej nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Na etapie sądowym i egzekucyjnym konieczne będzie uregulowanie:

– opłaty od pozwu (jej wysokość zależy od kwoty zobowiązania):

do 2 000 zł – opłata sądowa 30 zł
2 000 – 5 000 zł – opłata sądowa 100 zł
5 000 – 7 500 zł – opłata sądowa 250 zł
7 500 – 10 000 zł – opłata sądowa 300 zł
Powyżej 10 000 zł – opłata sądowa 5% kwoty wierzytelności

– opłaty za pełnomocnictwo – w wysokości 17 zł

– opłaty za nadanie klauzuli – 6 zł za stronę

– zaliczki na czynności komornicze (jej kwota rożni się w zależności od podjętych przez komornika działań)

Oprócz tego przez sąd lub komornika przyznane zostaną koszty zastępstwa procesowego. Nie musisz ich jednak uiszczać w toku postępowania. Wszystkie powyższe kwoty powiększają dług i są egzekwowane od dłużnika.


1Czy odzyskacie dług od niewypłacalnej spółki z o.o.?
Po bezskutecznym zakończeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z o.o. występujemy z pozwem przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki i dochodzimy roszczenia zaciągniętego przez spółkę z majątku osobistego członków zarządu.

1Moim dłużnikiem jest osoba fizyczna. Czy taką sprawę też mogę wam zlecić?
Oczywiście, że tak. DKOW prowadzi działania windykacyjne zarówno w stosunku do przedsiębiorców jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Prawo


1Czy odzyskanie opłaty likwidacyjnej jest w ogóle możliwe?
Jak najbardziej! DKOW ma na swoim koncie kilkadziesiąt sukcesów związanych z odzyskiwaniem opłaty naliczanej po rezygnacji z polisolokaty. Nasza wysoka skuteczność w tego typu sprawach pozwala nam na przyjmowanie zleceń bez pobierania opłat wstępnych i rozliczanie się z efektu na koniec postępowania.

1Mam kredyt we Frankach. Co możecie mi zaoferować?
Pomożemy w odzyskaniu niesłusznie wyegzekwowanych przez bank pieniędzy. Prowadzimy sprawę na etapie polubownym reprezentując Cię w kontaktach z bankiem, na etapie sądowym I instancji oraz na etapie sądowym II instancji. Nasze wynagrodzenie ustalane jest jako procent uzyskanej kwoty zwrotu. Rozliczamy się z efektu na koniec postępowania.

1Na Waszej stronie internetowej jest informacja o obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych. Nie interesuje mnie windykacja, ale mam nietypową sprawę… Czy jesteście w stanie mi pomóc?
Potrzeby zarządców nieruchomości poznajemy od lat i korzystając z naszego doświadczenia podejmujemy się różnych zagadnień. Każdy nowy, ciekawy przypadek to dla nas ekscytujące wyzwanie. Dlatego najlepiej zgłoś się do nas bezpośrednio i skonsultuj swoją sprawę.
1Oferujecie szeroki zakres pomocy prawnej. Skąd mam mieć pewność, że zapewnicie mi profesjonalną pomoc?
Bez obaw. W skład naszego zespołu wchodzą przede wszystkim prawnicy. Stale współpracujemy też z Kancelarią Radców Prawnych ARVE. W przypadku stałych elementów naszej oferty dysponujemy wypracowanym przez lata know-how, które pozwala nam na szybkie i skuteczne działanie. Pamiętaj, że najczęściej rozliczamy się z efektu, więc nie możemy pozwolić sobie na amatorszczyznę.

Nieruchomości


1O ile jesteście w stanie obniżyć opłatę adiacencką?
Bywa różnie. Zdarzają się naprawdę duże obniżki, nawet rzędu kilkunastu tys. zł. Często są to mniejsze kwoty. Wszystko zależy od tego, jak sporządzony został operat szacunkowy, na podstawie którego sporządzono wycenę Twojej nieruchomości. Możesz mieć jednak pewność, że z nami opłata zostanie obniżona.

1Czy w przypadku renty planistycznej wpływ na jej wysokość ma kwota, za jaką udało mi się sprzedać nieruchomość?
Realna cena sprzedaży nieruchomości nie ma znaczenia przy naliczaniu renty planistycznej przez organ. Wyznacznikiem, który pozwala gminie wyliczyć opłatę planistyczną jest przygotowany przez biegłego rzeczoznawcę operat szacunkowy. Jeśli więc sprzedasz swój grunt za np. 20 000 zł, a z operatu będzie wynikać, że był on wart 40 000 zł, to zapłacisz rentę planistyczną, która stanowić będzie procent od wzrostu wartości do tej wyższej kwoty. Chyba że zgłosisz się do nas.

1Kiedy otrzymam odszkodowanie za wywłaszczenie, jeśli zlecę wam sprawę?
Sprawimy, że 70% pierwotnie przyznanego odszkodowania otrzymasz od razu, natomiast pozostałe 30% oraz dodatkowo wywalczone przez nas pieniądze otrzymasz po zakończeniu postępowania. 
1 Doszły mnie słuchy, że jeśli rozpoczniecie postępowanie w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie, to wypłata 70% zaliczki zostanie wstrzymana. Czy to prawda?
Absolutnie nie. Przepisy mówią jasno, że 70% odszkodowania musi zostać wypłacone, nie ma prawnej możliwości aby wypłata tej kwoty została wstrzymana.

1Czy muszę do Was przyjechać aby podpisać umowę?
Nie ma takiej potrzeby. Podpisanie umowy może odbyć się za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej. Może zdarzyć się też tak, że zjawi się u Ciebie jeden z naszych przedstawicieli handlowych.

Dane adresowe:

ul. Gwiaździsta 62 lok. 16/3, 53-413 Wrocław

T: +48 71 788 85 91

E: biuro@dkow.pl

M: Google Maps