Koszty zastępstwa procesowego w 2021r. – a co to takiego?

21 maja 2021

W momencie zlecenia do prowadzenia sprawy sądowej, klient otrzymuje informację, że w razie jej wygrania, konieczne będzie poniesienie „kosztów zastępstwa procesowego” swojego radcy prawnego lub adwokata w sprawie. Zaś w razie jej przegrania – konieczne będzie poniesienie „kosztów zastępstwa procesowego” pełnomocnika strony przeciwnej.

Czym więc są „koszty zastępstwa procesowego” i jaka jest ich wysokość w postępowaniu o zapłatę?

Ustawodawca polski nie przewiduje definicji legalnej tych kosztów, odsyłając zainteresowanych tym pojęciem bezpośrednio do rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z roku 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz czynności adwokackich. W rozporządzeniach tych ustawodawca określa stawki urzędowe za prowadzenie poszczególnych rodzajów spraw – czyli wspomina o wysokości kosztów, nie tłumacząc czym koszty te tak naprawdę są.

Praktyka wskazuje, że koszty zastępstwa procesowego stanowią koszty które przegrywający sprawę sądową winien ponieść w związku z udziałem w tej sprawie radcy prawnego lub adwokata, który reprezentował stronę, która taki proces wygrała. Innymi słowy, w prawomocnym nakazie zapłaty, wyroku lub postanowieniu kończącym sprawę strona przegrywająca będzie miała informację jaka kwota winna zostać zwrócona wygrywającemu z uwagi na fakt, że miał on przy sobie w tym sporze profesjonalnego pełnomocnika.

Poza tym, koszty określone w powyższych rozporządzeniach stanowią swoisty drogowskaz dla radcy prawnego lub adwokata w momencie przyjęcia do prowadzenia sprawy – dla ustalenia ze swoim klientem wynagrodzenia za jej prowadzenie. Ustawodawca przewidział bowiem, że radca prawny lub adwokat z zasady nie powinni pracować „za darmo”. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego określona w rozporządzeniu dla konkretnego rodzaju sprawy nie oznacza więc automatycznie, że wynagrodzenie klienta i profesjonalnego pełnomocnika ma być im równe – ale stanowi dobry punkt wyjścia, szczególnie w sprawach o zapłatę.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego w roku 2021 w sprawach o zapłatę

W roku 2021 zgodnie z regulacją zawartą w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r.  (Dz.U. z 05.11.2015 r. poz. 1804; zm. Dz.U. z 12.10.2016 r. poz. 1667), koszty zastępstwa procesowego wynoszą:

w większości typowych spraw o zapłatę w których sąd wyda nakaz zapłaty:

 1. 60,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy wynosi nie więcej niż 500,00 zł,
 2. 180,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 500,00 zł do 1.500,00 zł
 3. 600,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 1.500,00 zł do 5.000,00 zł,
 4. 1.200,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 5.000,00 zł do 10.000,00 zł,
 5. 2.400,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 10.000,0 zł do 50.000,00 zł,
 6. 3.600,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 50.000,00 zł do 200.000,00 zł,
 7. 7.200,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy przekracza kwotę 200.000,00 zł,

  w większości typowych spraw o zapłatę, w których sąd nie wyda nakazu zapłaty lub w których z uwagi na wniesiony przez pozwanego środek zaskarżenia od nakazu zapłaty, konieczne będzie wydanie przez ten Sąd wyroku:
 1. 90,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy wynosi nie więcej niż 500,00 zł,
 2. 270,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 500,00 zł do 1.500,00 zł
 3. 900,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 1.500,00 zł do 5.000,00 zł,
 4. 1.800,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 5.000,00 zł do 10.000,00 zł,
 5. 3.600,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 10.000,0 zł do 50.000,00 zł,
 6. 5.400,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 50.000,00 zł do 200.000,00 zł,
 7. 10.800,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 200.000,00 zł do 2.000.000,00 zł,
 8. 15.000,00 zł – dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy mieści się w przedziale powyżej 2.000.000,00 zł do 5.000,000 zł,
 9. 25.000,00 zł- dla sprawy gdzie wartość przedmiotu sprawy przekracza kwotę 5.000.000,00 zł,

Wskazać jednak należy, że wysokość kosztów zastępstwa procesowego w wielu sprawach o charakterze bardziej szczególnym może kształtować się w odmienny sposób. Sprawy te są enumeratywnie wyszczególnione w powyższym rozporządzeniu. Stąd też aby ustalić z pewnością jakie koszty zastępstwa procesowego konkretna sprawa wygeneruje, warto skorzystać z konsultacji profesjonalisty przed skierowaniem jej do sądu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami!

Powrót do strony głównej Bloga