Na czym polegają licytacje komornicze?

26 maja 2021

Biorąc pod uwagę przebieg działań windykacyjnych, licytacja komornicza jest ostatnią z serii inicjatyw, których celem jest przymuszenie dłużnika do spełnienia świadczenia. Jednak nie oznacza to, że tego rodzaju środki są wykorzystywane rzadko. Wręcz przeciwnie, doświadczenie i statystyki pokazują, że licytacja komornicza jest w pewien sposób standardowym sposobem odzyskiwania należności od dłużników. Na czym więc ona polega i kiedy wykorzystuje się takie licytacje?

Po wygranej sprawie można iść do komornika

Komornik rozpoczyna swoje działania właściwie jedynie po wygranej przez dłużnika sprawy przed sądem. Od tej zasady istnieją co prawda nieliczne wyjątki, jednak w zdecydowanej większości przypadków dłużnik nie może liczyć na podjęcie przez komornika działań egzekucyjnych, do czasu aż nie dostarczy mu prawomocnego i zapatrzonego w klauzulę wykonalności postanowienia lub wyroku sądu. Stąd, aby udać się do komornika, najpierw trzeba po prostu skutecznie zakończyć postępowania sądowe.

Oczywiście nie oznacza to, że sam fakt złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej i dołączenie do niego stosownych dokumentów, oznacza rozpoczęcie licytacji majątku dłużnika. W postępowaniu egzekucyjnym wyraźnie wyróżnia się pewną gradację stosowanych środków, a licytacja należy do jednych z ostatnich.

Licytacja majątku

W przypadku, gdy inne czynności egzekucyjne nie doprowadzą do spłaty, komornik na wniosek wierzyciela przystępuje do licytacji uprzednio zajętych ruchomości lub nieruchomości. Przed jej przeprowadzeniem najważniejsze jest spisanie majątku dłużnika, jego właściwe zabezpieczenie oraz oszacowanie wartości. Warto pamiętać, że komornik ma prawo licytować zarówno ruchomości (np. samochód, czy sprzęt gospodarstwa domowego), jak i nieruchomości, które najczęściej są najbardziej wartościowymi składnikami majątku dłużnika. Data i miejsce licytacji są ogłaszane przez komornika z odpowiednim wyprzedzeniem, a jej zwycięzcą jest oferujący najwyższą cenę, co najmniej równą cenie wywoławczej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Powrót do strony głównej Bloga