Najczęstsze wymówki dłużników - blog ekspercki DKOW

Najczęstsze wymówki dłużników

23 maja 2019

Niestety w Polsce prawdziwą zmorą zdecydowanej większości przedsiębiorców, a także osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ale świadczących różnego rodzaju usługi jest nieregulowanie zobowiązań przez dłużników. Unikając zapłaty należności, czy usprawiedliwiając swoją postawę, sięgają oni po całe spectrum najprzeróżniejszych argumentów – od zapomnienia poczynając, na ukrywaniu się kończąc. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, warto poznać najczęściej stosowane przez dłużników wymówki.

Powoływanie się dłużników na własne problemy

Do pierwszej grupy okoliczności, na które powołują się nierzetelni kontrahenci, należy zaliczyć wszelkie argumenty koncentrujące się na własnych problemach finansowych, a tym samym braku środków potrzebnych do zaspokojenia długu. Sztandarowym wręcz przykładem takiej sytuacji jest niepłacenie przez głównego wykonawcę swoim podwykonawcom. Prawie za każdym razem słyszą oni, że inwestor nie przekazał jeszcze zapłaty, bądź w związku z różnego rodzaju zmianami ekonomicznymi na rynku przekazane środki nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich dłużników. W takich i podobnych sytuacjach każdy dłużnik powinien pamiętać, że zdobycie środków na spłacenie należności to nie jest jego problem. W momencie, gdy wierzytelność stała się wymagalna ma prawo żądać jej zapłaty – wykorzystując w tym celu wszystkie legalne środki.

Zakończenie działalności gospodarczej

Podobnie wygląda sytuacja, gdy dłużnik nagle kończy swoją działalność. Oczywiście – o czym niestety czasem się zapomina – taka sytuacja nie powoduje umorzenia długów. Co do zasady należy je spłacić przed zakończeniem prowadzenia własnego biznesu. Jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną, po zakończeniu prowadzenia działalności jest tak samo zobowiązany do uregulowania swoich należności, jak przed nią. Natomiast, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, warto pamiętać o możliwości skierowania egzekucji do majątku byłego członka zarządu. W każdym razie przed podpisaniem umowy warto sprawdzić swojego kontrahenta np. w różnego rodzaju rejestrach, zadbać o sporządzenie pisemnej umowy, czy zabezpieczyć płatność pobierając np. zaliczkę. Zadbanie o te formalności znacząco zwiększa szanse na terminową zapłatę za wykonane usługi.

Powrót do strony głównej Bloga