Pieczęć prewencyjna - uświadamianie dłużnika też się liczy - blog ekspercki DKOW

Pieczęć prewencyjna – uświadamianie dłużnika też się liczy

29 stycznia 2020

Dochodzenie przysługujących należności rządzi się swoimi zasadami. Na jego skuteczności składa się szereg okoliczności związanych nie tylko z rodzajem nieuregulowanej wierzytelności, ale także ze świadomością dłużnika w zakresie skutków braku zapłaty. Świadomość tę zaś zwiększa korzystanie przez wierzycieli z pieczęci prewencyjnych.

Czym jest pieczęć prewencyjna?

Pieczęć prewencyjna jest to informacja zamieszczana na dokumentach księgowych rozliczających dane usługi lub produkty (np. rachunkach lub fakturach). Z reguły, jak sama nazwa mówi, przybiera ona postać pieczęci nanoszonej na takowy dokument. Informuje ona odbiorcę o tym, kto z ramienia wystawcy będzie prowadził windykację w przypadku uchybienia terminowi zapłaty. Istotne jest przy tym, aby jej treść była łatwo dostrzegalna i zawierała krótki i precyzyjny przekaz. Przykładowo w podstawowej pieczęci prewencyjnej używanej przez kontrahentów DKOW Wierzytelności znajduje się następująca informacja „DKOW Wierzytelności – NADZORUJE TERMINOWĄ PŁATNOŚĆ”.

Jaki efekt daje pieczęć prewencyjna?

Choć stosowanie pieczęci prewencyjnych w żadnym wypadku nie zapewni stuprocentowej terminowości wpłat ze strony każdego z dłużników, to bez wątpienia wywrze na nich nacisk psychologiczny. Osoby kierujące podmiotami zobowiązanymi do zapłaty określonej sumy pieniężnej będą świadome, że ich wierzyciel w celu przymusowego dochodzenia roszczeń nie będzie musiał czynić wysiłków na poszukiwanie specjalistycznej firmy windykacyjnej – bo z takiej usług już korzysta. Dłużnicy będą też wiedzieli, że ich kontrahent nie popełni błędu przy egzekucji długów, gdyż takową zleca firmie, która właśnie w tego rodzaju działaniach się trudni. W takim przypadku trudno więc choćby oczekiwać, że określona należność ulegnie przedawnieniu.

Wobec powyższego korzystanie z pieczęci prewencyjnej należy traktować jako działanie w pełni uzasadnione. Można wręcz stwierdzić, że jest to pewnego rodzaju znak czasów, w których wierzyciel, już przy wystawianiu faktury lub rachunku, grzecznie zwraca uwagę swojemu kontrahentowi na to, aby nie próbował zwlekać z zapłatą.

Jeżeli chcesz uzyskać wzór elektronicznej pieczęci prewencyjnej do zamieszczania na fakturach – skontaktuj się z nami telefonicznie lub napisz na adres s.ittner@dkow.pl. Praktycznie wszystkie programy księgowe (także te bazujące na przeglądarkach takie jak iFirma, Fakturownia.pl) posiadają możliwość zainstalowania elektronicznego wzoru pieczęci.

Powrót do strony głównej Bloga