Po ilu latach przedawnia się dług?

18 maja 2021

Przedawnienie jest jedną z najważniejszych okoliczności, o których musi pamiętać każdy wierzyciel. Jeżeli nie podejmie on właściwych działań windykacyjnych w odpowiednim momencie może okazać się, że czas na odzyskanie należności po prostu minął, a wierzycielowi pozostaje nadzieja, że dłużnik z własnej woli spełni świadczenie. To z kolei – jak wiadomo – przeważnie oznacza brak perspektyw na odzyskanie zaległych pieniędzy. Co więc należy zrobić aby uniknąć takiej sytuacji?

Krótkie terminy przedawnienia

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, które oznacza okres czasu, w jakim wierzyciel może egzekwować z pomocą przymusu państwowego należności od dłużnika. Mówiąc inaczej po upływie terminów przedawnienia – które zostały niedawno skrócone przez ustawodawcę – dłużnik traci możliwość wygrania sprawy przed sądem i zainicjowania w jej wyniku postępowania egzekucyjnego u komornika. Terminy przedawnienia zależą od szeregu okoliczności. Przede wszystkim jednak bierze się pod uwagę, czy dług dotyczy relacji między konsumentami, czy też pomiędzy przedsiębiorcami. W pierwszym przypadku przedawnienie następuje po upływie sześciu, a w drugim trzech lat licząc od przeprowadzenia transakcji. Aczkolwiek należy pamiętać, że ustawodawca przewidział o tych zasad szereg wyjątków, odnoszących się do konkretnych typów umów. W jaki więc sposób należy przeciwdziałać upływowi ustawowych terminów przedawnienia?

Nie należy zwlekać

Odpowiadając na to pytanie można powiedzieć krótko: podejmując windykację. Co prawda z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego podjęcie właściwie jakichkolwiek czynności zmierzających do odzyskania długu powoduje przerwę biegu terminu przedawnienia, jednak w praktyce nie warto tracić czasu. Najlepiej więc od razu podjąć w pełni profesjonalne działania windykacyjne, które dają realne szanse na odzyskanie długów. W końcu po prostu szkoda czasu na inicjatywy, które przeważnie z góry są skazane na porażkę, a tym samym powodują jedynie narastanie problemów z odzyskaniem należności.

Chcesz się dowiedzieć czy Twoje należności uległy przedawnieniu? Skontaktuj się z nami!

Powrót do strony głównej Bloga