Klienci indywidualni

Oferta DKOW dla Klientów indywidualnych obejmuje odzyskiwanie opłat likwidacyjnych z polisolokat, odzyskiwanie nadpłaconych środków z kredytów frankowych oraz szeroki zakres specjalistycznych porad prawnych.

 

Polisolokaty – odzyskujemy opłaty likwidacyjne

Rezygnacja z polisolokaty często skutkuje utratą znacznej części lub nawet całości ulokowanych środków. Jednak klientom towarzystw ubezpieczeniowych przysługują środki ochrony prawnej i my pomagamy ich użyć. Prowadzimy już kilkadziesiąt postępowań przeciwko kilku towarzystwom ubezpieczeniowym. Sprawy, które zostały zakończone wygraliśmy. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami, ponieważ dzięki temu odzyskasz zainwestowane środki.

Nasze działania obejmują:
 • zwrócenie się do ubezpieczyciela o rozliczenie rachunku ubezpieczeniowego,
 • wezwanie do dobrowolnej wypłaty należnych świadczeń,
 • przeprowadzenie negocjacji i zawieranie ugód,
 • złożenie powództwa,
 • zastępowanie przed sądem.
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami dotyczącymi polisolokat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do nas

Masz pytanie? Sprawdź FAQ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualne porady prawne

Jeśli znajdujesz się w niejasnej dla siebie sytuacji, możesz skorzystać z indywidualnej porady prawnej. Porada taka udzielana jest w trakcie osobistego spotkania z prawnikiem lub zdalnie (w formie mailowej lub listownej) i może stanowić odpowiedź na doraźne potrzeby klienta lub wstęp do większego zlecenia.

W ramach świadczonej usługi:
 • analizujemy stan faktyczny i prawny,
 • oceniamy konsekwencje i ryzyka,
 • wydajemy wnioski i zalecenia w formie ustnej lub w formie pisemnej opinii prawnej.

Zlecenie bądź umówienie spotkania następuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Napisz do nas

Masz pytanie? Sprawdź FAQ.

Kredyt frankowy – odzyskujemy nadpłacone środki

Wiele osób boryka się z problemem spłaty kredytu zaciągniętego we frankach, który miał być o wiele korzystniejszy od tradycyjnego kredytu w złotówkach. Tymczasem niespodziewane uwolnienie kursu franka szwajcarskiego spowodowało ogromny wzrost rat kredytu. Jeśli Twoim codziennym zmartwieniem jest konieczność dopasowywania budżetu do zmiennego kursu franka, napisz lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci odzyskać nadpłacone środki.

Zalety naszej oferty:
 • prowadzimy sprawę przez wszystkie etapy: polubowny oraz sądowy przed sądem I instancji i przed sądem II instancji
 • rozliczamy się z pozytywnego efektu
 • rozliczamy się po zakończeniu postępowania

Jeśli masz pytania dotyczące szczegółów, zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do nas

Masz pytanie? Sprawdź FAQ.

Pomoc prawna dla przedsiębiorstw

Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców zainteresowanych stałą, kompleksową obsługą prawną, jak i osób sporadycznie borykających się z zagadnieniami legislacyjnymi.

 

Prawo korporacyjne

Przedsiębiorstwo traktujemy jak żywy organizm, któremu towarzyszymy od narodzin samego pomysłu na biznes. Pomagamy w kolejnych etapach jego rozwoju.

Nasza oferta obejmuje:
 • proces rejestracji,
 • regulowanie kontaktów gospodarczych z kontrahentami,
 • realizację fuzji z innymi podmiotami gospodarczymi,
 • przekształcenia w inne formy prawne,
 • bieżącą obsługę.

Współpracujemy z rzecznikami patentowymi w zakresie zastrzegania znaków towarowych. Pomagamy w ochronie wartości materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa.

Prawo pracy i ubezpieczeń

Oferujemy pomoc w konstruowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz regulaminów pracy gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność relacji wewnątrz przedsiębiorstwa. W przypadku naruszenia dóbr pracodawcy prowadzimy postępowania w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

Reprezentujemy podmioty gospodarcze przed organami właściwymi do spraw pracowniczych: w postępowaniu administracyjnym przed ZUS, sądem pracy, sądem ubezpieczeń społecznych, czy inspektorem pracy.

Prawo podatkowe

We współpracy z biurami rachunkowymi oraz podatkowymi świadczymy usługi doradcze i reprezentujemy podmioty gospodarcze w postępowaniach podatkowych przed organami i sądami administracyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do nas

Masz pytanie? Sprawdź FAQ.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Wiemy doskonale, że zarządcy nieruchomości spotykają się z problemami prawnymi na wielu płaszczyznach działalności. Rozumiemy też, jak trudnym zadaniem jest dbanie o dobrą kondycję finansową wspólnoty mieszkaniowej. W DKOW wychodzimy naprzeciw tym potrzebom poprzez specjalizację w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

 

Egzekucja zasądzonych wierzytelności

W przypadku braku dobrowolnej spłaty konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Zwykle podejmujemy wówczas następujące działania:
 • uzyskanie klauzuli wykonalności,
 • skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji od wszystkich składników majątku dłużnika,
 • aktywny udział w ustalaniu majątku dłużnika,
 • kierowanie wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika,
 • złożenie wniosku o dokonanie czynności terenowych,
 • jeśli to konieczne kompleksowe prowadzenie egzekucji z nieruchomości wraz z aktywnym poszukiwaniem jej nabywców.

Prowadzenie postępowań dotyczących zaskarżonych uchwał

Właściciele lokali mogą zaskarżać uchwał wspólnoty mieszkaniowej. Najczęściej zaskarżane są uchwały dotyczące wysokości opłat związanych z kosztami zarządzania nieruchomością wspólną. Stroną pozwaną w takim procesie jest wspólnota mieszkaniowa i pożądany jest jej udział w toku procesu.

Usługi DKOW w tym zakresie obejmują:
 • pomoc w ustaleniu zakresu wad oraz ich wartości przy udziale współpracujących z kancelarią specjalistów z branży budowlanej,
 • przygotowanie pisma do dewelopera obejmującego roszczenia wspólnoty oraz propozycje ugodowego zakończenia sporu,
 • prowadzenie negocjacji z deweloperem,
 • przygotowanie materiału dowodowego niezbędnego do skierowania sprawy na drogę sądową,
 • przygotowanie pozwu i pozostałych pism procesowych,
 • udział w rozprawach,
 • ustosunkowanie się do opinii biegłych, które zostaną sporządzone w toku procesu.

Sporządzanie opinii prawnych oraz sporządzanie i analiza projektów umów, uchwał, regulaminów, statutów

Wspólnota mieszkaniowa w celu wypełniania nałożonych na nią funkcji zmuszona jest do korzystania z usług firm zewnętrznych. Istotne jest, by zawierane przez nią umowy były sporządzane w sposób poprawny z prawnego punktu widzenia oraz by w należyty sposób zabezpieczały jej interesy.

Z tego względu świadczymy następujące usługi:
 • sporządzanie projektów umów,
 • weryfikacja projektów umów przygotowanych przez kontrahentów wspólnoty mieszkaniowej wraz ze wskazaniem zagrożeń związanych z poszczególnymi zapisami,
 • udział w negocjacjach warunków umów,
 • przygotowanie opinii prawnych wyjaśniających zagadnienia prawne budzące wątpliwości wspólnoty mieszkaniowej,
 • udzielanie konsultacji w bieżących sprawach wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie korespondencji do kontrahentów wspólnoty mieszkaniowej oraz do organów administracyjnych.

Dochodzenie należności z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną

Reprezentujemy wspólnotę mieszkaniową na wszystkich etapach procesu odzyskiwania wierzytelności.

Procedura obejmuje:
 • skompletowanie pełnej dokumentacji,
 • ustalenie rzeczywistej wysokości zadłużenia,
 • ustalenie osoby dłużnika,
 • etap polubowny – wysyłanie wezwań do zapłaty i negocjowanie dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 • skierowanie pozwu o do sądu,
 • zastępstwo w toku procesu, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych,
 • zastępstwo w postępowaniu przed sądem II instancji.

Napisz do nas

Masz pytanie? Sprawdź FAQ.

Dane adresowe:

ul. Gwiaździsta 62 lok. 16/3, 53-413 Wrocław

T: +48 71 788 85 91

E: biuro@dkow.pl

M: Google Maps