Rejestr długów – czy warto dokonać wpisu?

20 kwietnia 2021

W Polsce można spotkać co najmniej kilka, różnego rodzaju rejestrów zbierających dane o dłużnikach. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej, czy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor – to tylko najpopularniejsze z nich. Działanie tego rodzaju instytucji polega przede wszystkim na tym, aby zmobilizować nierzetelnych dłużników do spłaty zadłużenia. Bardzo często wpis w takim rejestrze blokuje m.in. możliwość zaciągnięcia nawet drobnych kredytów czy zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jednak przeważnie sam wpis dłużnika do rejestru – w przeciwieństwie do profesjonalnej windykacji – nie przynosi spodziewanych rezultatów.

Rejestr długów – czy warto dokonać wpisu?

Oczywiście wpisanie dłużnika do któregoś z rejestrów zadłużonych jest stosunkowo proste, stąd cieszy się dużą popularnością. Pod pewnymi względami fakt znalezienia się dłużnika w takim systemie rzeczywiście może działać na niego mobilizująco. W końcu wspomniane we wstępie trudności z zaciągnięciem pożyczek, przykładowo na popularne „kupno na raty”, czy inne niedogodności związane z figurowaniem w rejestrze, mogą spowodować spłatę zadłużenia.

Jednak w praktyce wszystko zależy od tego, na ile wpis do rejestru jest dla dłużnika faktycznie dotkliwy. Na rynku funkcjonuje stosunkowo dużo dłużników, którzy nie spotkają się w związku z funkcjonowaniem w takim rejestrze właściwie z żadnymi dolegliwościami. To z kolei oznacza, że skuteczność takich wpisów w odzyskiwaniu należności jest po prostu niewielka.

Lepsza jest skuteczna windykacja

Sytuacja zupełnie inaczej przedstawia się w przypadku profesjonalnego przeprowadzenia windykacji. W tym przypadku wszystkie działania są ukierunkowane na bezpośrednie odzyskanie długu. Dłużnik zatem – chcąc nie chcąc – musi w jakiś sposób ustosunkować się do inicjatyw windykatora. Jeżeli są one właściwie podejmowanie, istnieją perspektywy na szybkie i skuteczne odzyskanie należności. W końcu windykacja ma charakter konkretnych, a nie jedynie potencjalnych trudności jak tych wynikających z wpisu do rejestru.

Powrót do strony głównej Bloga