Windykacja należności

Skuteczna windykacja to wieloetapowe działanie wymagające wiedzy specjalistycznej. W DKOW wiemy, jakie metody dobrać, aby zwiększyć szanse na odzyskanie długu. W pierwszym kroku polubownie negocjujemy spłatę z osobami i podmiotami gospodarczymi, które zalegają z płatnością. Jeśli efekt naszych starań nie jest wystarczający, podejmujemy odpowiednie środki w celu odzyskania należności na drodze sądowej.

Trzy zalety współpracy z DKOW:

 • nie pobieramy opłat wstępnych
 • nie pobieramy prowizji w przypadku bezskutecznej egzekucji
 • podejmujemy czynności już w następnym dniu od pierwszego kontaktu z nami

Oprócz tego dostajesz dostęp do swoich spraw online i prawo bezpłatnego korzystania z naszej pieczęci prewencyjnej.

Prowadzimy działania na każdym etapie postępowania windykacyjnego:
 • polubownym
 • sądowym
 • egzekucyjnym

Zobacz na czym polegają kolejne etapy postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do nas

Masz pytanie? Sprawdź FAQ.

Zakup i wycena wierzytelności

Na przestrzeni 10 lat naszej działalności zdobyliśmy szeroką wiedzę dotyczącą wierzytelności. Dzięki temu możemy zaoferować ich rzetelną wycenę. Jeśli myślisz o sprzedaży wierzytelności, zgłoś się do nas – być może złożymy Ci ofertę zakupu.

 

Wycena wierzytelności

Wycena wierzytelności dokonywana przez DKOW dostosowana jest do potrzeb Klienta. Inne narzędzia zostaną wykorzystane dla oceny pojedynczej wierzytelności, a inne dla dużego pakietu. Inne dane będą brane pod uwagę dla wierzytelności potwierdzonej prawomocnym tytułem wykonawczym, a inne dla wierzytelności spornej. Na wartość wierzytelności ma wpływ również osoba dłużnika (osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, podmioty publicznoprawne). Prowadzimy także wyceny wierzytelności na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych, w tym skarbowych.

Sporządzamy raporty due dilligence na potrzeby:
 • planowanej sprzedaży lub zakupu portfeli wierzytelności,
 • określenia wartości wierzytelności dla celów podatkowych np. na potrzeby nabycia wierzytelności w spadku,
 • oceny wartości składnika majątkowego przedsiębiorstwa.

Zakup wierzytelności

Dla wybranych wierzytelności proponujemy ofertę ich nabycia. Zapewniamy atrakcyjne ceny i krótkie terminy zapłaty.

W szczególności interesują nas:
 • pakiety wierzytelności po bezskutecznych egzekucjach,
 • pakiety wierzytelności B2B i B2C,
 • wierzytelności w stosunku do publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • wierzytelności w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego,
 • wierzytelności w stosunku do spółek Skarbu Państwa,
 • wierzytelności w stosunku do wybranych spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców, w szczególności spółek z o.o.

Napisz do nas

Masz pytanie? Sprawdź FAQ.

Wywiad gospodarczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszym krokiem każdego przedsiębiorcy przed przystąpieniem do podpisania umowy z nowym kontrahentem powinno być zweryfikowanie jego uczciwości finansowej. Działanie takie pozwala zabezpieczyć się przed późniejszymi problemami związanymi z możliwą niewypłacalnością kontrahenta. Dlatego dla naszych Klientów stworzyliśmy ofertę wywiadu gospodarczego.

W ramach naszej oferty:

 • wykonujemy pełną weryfikację potencjalnych kontrahentów pod względem rzetelności i wiarygodności biznesowej,
 • sporządzamy raporty dotyczące ryzyka związanego z podjęciem, lub kontynuowaniem współpracy z weryfikowaną firmą,
 • sporządzamy opinie prawne.
W ramach naszych działań pozyskujemy informacje wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.

Napisz do nas

Masz pytanie? Sprawdź FAQ.

Dane adresowe:

ul. Gwiaździsta 62 lok. 16/3, 53-413 Wrocław

T: +48 71 788 85 91

E: biuro@dkow.pl

M: Google Maps