Windykacja czy sprzedaż długu – co wybrać?

21 lipca 2020

Każdy wierzyciel chce jak najszybciej odzyskać swoje należności. Właściwie nie ma co do tego żadnych wątpliwości – problem pojawia się dopiero na etapie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób osiągnąć ten cel? W istocie problem ten należałoby sformułować bardziej precyzyjnie: czy celem wierzyciela jest prowadzenie windykacji/egzekucji, czy też samo odzyskanie pieniędzy. Jeśli chodzi przede wszystkim o ten drugi cel, warto rozważyć sprzedaż długu.

Pomoc w odzyskaniu długu

Podstawową aktywnością podejmowaną przez wierzycieli są działania prowadzone w celu odzyskania długu. W pierwszym rzędzie warto skorzystać z windykacji, a więc starań podejmowanych poza procesem cywilnym. Ten warto zainicjować wówczas, gdy windykacja nie przyniesienie rezultatu – wygrana procesu cywilnego otwiera drzwi do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, który dysponuje całym wachlarzem różnego rodzaju możliwości przymusowego odzyskania gotówki, na przykład w drodze zajęcia rachunku bankowego, wynagrodzenia czy egzekucji z nieruchomości.

Szybka gotówka i brak problemów

Jednak poza windykacją i egzekucją istnieje także trzecia możliwość – tzw. sprzedaż długu, a właściwie cesja wierzytelności. Mówiąc najprościej polega ona na tym, że wierzyciel przekazuje swoje uprawnienia innemu podmiotowi (osobie fizycznej lub firmie specjalizującej się w odzyskiwaniu należności). Traci tym samym wszelkie prawa wynikające z wierzytelności, w zamian za to otrzymując określoną sumę pieniędzy. Tym samym wierzyciel ma „problem z głowy”, a jednocześnie w łatwy sposób odzyskuje utraconą gotówkę. Stąd jest to rozwiązanie szczególne polecanie tym, którzy nie mają czasu bądź ochoty na prowadzenie windykacji, czy postępowania sądowego. Warto jednak pamiętać, że decydując się na sprzedaż długu otrzymamy najczęściej o wiele niższą kwotę niż kwota zadłużenia.

Przeważnie do przeprowadzenia tej operacji nie jest potrzebne dopełnienie specjalnych formalności – wystarczy zawarcie umowy, chociażby drogą internetową. Oczywiście należy pamiętać, że skutkiem sprzedaży długu jest utrata przez wierzyciela możliwości jego egzekucji bądź windykacji. Tym najczęściej zajmuje się – już we własnym zakresie – nabywca.

Powrót do strony głównej Bloga