Windykacja wierzytelności od firm - blog ekspercki DKOW

Windykacja wierzytelności od firm

22 stycznia 2020

Dochodzenie wierzytelności od osób fizycznych nie jest proste. Choć bowiem wiadome jest przeciwko komu wytaczać powództwo i że do ewentualnego zaspokojenia długu dojdzie z majątku osobistego dłużnika (ewentualnie majątku małżonków), to pewne problemy mogą pojawić się zarówno na etapie sądowym (np. brak wiedzy o adresie zamieszkania pozwanego), jak i na etapie egzekucyjnym (np. skuteczne ukrycie przez dłużnika majątku). Sytuacja ta jeszcze bardziej komplikuje się w przypadku windykacji wierzytelności od firm.

Problemy wynikające z dochodzenia roszczeń od firm – co zrobić?

Przede wszystkim problematyczne przy dochodzeniu roszczeń od firm jest istnienie różnych reżimów odpowiedzialności. Nie wchodząc w szczegóły, warto zwrócić choćby uwagę, że odpowiedzialność w spółce jawnej kształtuje się odmiennie, niż odpowiedzialność w spółce akcyjnej. Wynika to charakteru tych podmiotów, z których pierwszy zaliczany jest do kategorii spółek osobowych, a drugi spółek kapitałowych. Gdy dołoży się do tego specyficzny charakter wszystkich innych spółek handlowych i jeszcze dalej idącą odmienność spółki cywilnej, dochodzi się do momentu, w którym bez wiedzy prawniczej nie jest się w stanie nie tylko określić skąd egzekwować, ale także kogo pozywać.

Kolejne problemy – co dalej?

Dodatkowo problematyczne jest choćby w przypadku takiej kategorii podmiotów, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekucie odpowiedzialności niewypłacalnej firmy na odpowiedzialność konkretnych osób ją zarządzających (art. 299 k.s.h.). Choć wymaga ta dodatkowego wysiłku w postaci przeprowadzenia procesu sądowego, to jest działanie opłacalne. Wówczas bowiem zyskuje się możliwość prowadzenia egzekucji z majątku konkretnych osób, a więc egzekucji, która może okazać się skuteczną, niezależnie od bezskuteczności działań wobec samej spółki.

Jeśli szukasz skutecznej windykacji długów B2B – skontaktuj się z nami?

Powrót do strony głównej Bloga