Windykator nie jest komornikiem i odwrotnie

25 czerwca 2020

Odzyskanie należności najczęściej wiąże się z poważnymi trudnościami. Konieczność dopełnienia szeregu formalności – w tym chociażby przeprowadzenia postępowania sądowego – niektórych zniechęca do walki o odzyskanie swojej gotówki. Stąd warto pamiętać, że nie zawsze wizyta w sądzie jest konieczna. Z praktycznego punktu widzenia problem ten sprowadza się do różnicy pomiędzy windykatorem a komornikiem – podmioty te, pomimo tego, że często się je utożsamia, mają zupełnie inne zadania i kompetencje.

Kim jest windykator?

Windykator jest osobą, której głównym zadaniem jest nakłonienie dłużnika do szybkiej spłaty zobowiązania. Nie ma on jednak prawa podejmować działań przyznanych organom egzekucyjnym – a więc przede wszystkim komornikom. Jego uprawnienia koncentrują się na przypominaniu dłużnikowi o spłacie, informowaniu o konsekwencjach zwłoki (np. narastaniu odsetek, czy możliwości udania się do sądu) oraz proponowaniu kompromisu zmierzającego do zaspokojenia wierzyciela, chociażby w postaci spłaty „na raty”. Profesjonalny windykator posiada niezbędną wiedzę w zakresie całego procesu w tym windykacji sądowo-egzekucyjnej. Potrafi zatem zobrazować dłużnikowi możliwe konsekwencje braku zapłaty a także potrafi radzić sobie z najczęstszymi wymówkami dłużników. Warto dodać, że odróżnieniu od komornika sądowego windykator ma możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie np. wysokości długu lub ustalania harmonogramu spłaty ratalnej.

Oczywiście windykator nie może podejmować działań sprzecznych z prawem, a więc np. nękać czy zastraszać dłużnika. Aczkolwiek profesjonalnie podjęte przez windykatora czynności często prowadzą do spłaty długu, pozwalając wierzycielowi na sporą oszczędność czasu potrzebnego do wygrania sprawy w sądzie.

Komornik ma inne uprawnienia

Komornik natomiast zajmuje się egzekucją wyroku sądowego – działa on w ramach sformalizowanej procedury i pod kontrolą sądu. Z tego tytułu posiada dużo szersze uprawnienia, niż windykator – ma prawo do zajmowania majątku dłużnika w postaci m.in. wynagrodzenia, rachunków bankowych, wierzytelności, ruchomości lub nieruchomości. W toku egzekucji komorniczej może również zarządzić licytację zajętego majątku np. mieszkania czy samochodu. Warto podkreślić, że komornik nie jest uprawniony do badania zasadności wydanego tytułu wykonawczego. Krótko mówiąc – z komornikiem nie dyskutuje się na temat tego czy dług istnieje, komornik nie jest również uprawniony do prowadzenia negocjacji w zakresie wysokości długu.

Z tych względów działania podejmowane przez komornika – chodź wymagające czasu i wcześniejszego wygrania sprawy przed sądem – dają spore szanse na odzyskanie należności. Jednak w praktyce egzekucja komornicza jest ostatecznością, wdrażaną wówczas, gdy wszystkie inne środki zawiodą. Stąd ich odpowiedni dobór oraz właściwe wykorzystanie może przesądzić o skuteczności odzyskania należności od dłużnika.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Powrót do strony głównej Bloga