Wniosek o wszczęcie egzekucji

12 marca 2021

Po wygraniu sprawy przed sądem wierzyciel ma dwa wyjścia: oczekiwać na spłatę długu przez dłużnika bądź udać się do komornika. Oczywiście pierwsze rozwiązanie może wchodzić w grę tylko wówczas, gdy dłużnik rzeczywiście ma zamiar i możliwości wywiązania się ze swojego obowiązku. Jednak w praktyce, zdecydowanie częściej zdarza się ta druga sytuacja. W jaki więc sposób wybrać komornika, który przeprowadzi egzekucję i przygotować odpowiedni wniosek egzekucyjny?

Kryteria wyboru komornika

Należy przede wszystkim pamiętać, że możliwość wyboru komornika została ograniczona przez ustawodawcę przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa ta wprowadziła mocno skomplikowany sposób wyboru komorników przez wierzyciela. Jednak zawsze należy kierować się podstawową zasadą: wierzyciel powinien udać się do komornika działającego przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Jest to zasada najczęściej stosowana w praktyce, co nie zmienia faktu, że w pewnych okolicznościach wierzyciel ma prawo swobodnie wybrać komornika, do którego złoży wniosek o przeprowadzenie egzekucji. Jak go więc przygotować?

Wniosek o przeprowadzenie egzekucji

Warto zaznaczyć, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego dają możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie egzekucji do sądu lub bezpośrednio do komornika. Z praktycznego punktu widzenia zdecydowanie lepiej zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do organu mającego prowadzić egzekucję. We wniosku należy wskazać świadczenie, jakie ma zostać spełnione (a więc np. zapłata określonej sumy pieniędzy) oraz dołączyć do niego tytuł wykonawczy – najczęściej jest nim nakaz zapłaty lub wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Ten dokument należy uzyskać w sądzie przed udaniem się do komornika.

Sam wniosek może być zredagowany samodzielnie lub sporządzony na urzędowym formularzu – dostępnym w każdej kancelarii komorniczej lub w internecie. Poza tym wskazane jest, aby wierzyciel podał we wniosku mienie dłużnika nadające się do egzekucji (np. posiadane przez niego nieruchomości). Element ten nie jest co prawda obowiązkowy, ale znacznie przyspiesza postępowanie.

Powrót do strony głównej Bloga