Niezapłacona faktura - jak odzyskać pieniądze? - blog ekspercki DKOW

Jak odzyskać pieniądze?

15 stycznia 2020

Dobrze wykonana usługa, towar dostarczony na czas, wywiązywanie się ze zobowiązań – to podstawy działania każdej firmy, zapewniające jej stabilność i możliwość rozwoju. Niezapłacona faktura lub inna zaległość, może zachwiać wewnętrzną równowagą finansową przedsiębiorstwa. W tej sytuacji doskonałym remedium jest firma windykacyjna. Korzystanie z jej usług zaoszczędzi czas i pieniądze.

Samodzielne odzyskiwanie należności? Lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów

Samodzielne odzyskiwanie należności jest mało efektywne, zajmuje dużo czasu, jest absorbujące i pochłania znaczne środki finansowe. Traci na tym główna działalność firmy, ponieważ zamiast koncentrować się na sprzedaży produktów i usług, przedsiębiorca całą uwagę skupia na próbach porozumienia się z dłużnikiem. Telefonuje, pisze i bywa, że wysyła ponaglenia do zapłaty. Im starszy dług, tym trudniej wynegocjować zwrot należności, dlatego najczęstszą reakcją dłużnika na próby kontaktu ze strony wierzyciela jest obojętność, a tym samym dalsze istnienie długu.

Wiele zależy także od relacji biznesowych łączących wierzyciela z dłużnikiem. Podczas długotrwałej współpracy, kiedy obie strony zdążyły się dobrze poznać, pojawienie się jakiejkolwiek zwłoki w spłacie faktury, może doprowadzić do zachwiania istniejącego układu. Przedsiębiorcy nie chcąc tracić kontrahenta, często sami umarzają mu ten dług, licząc że się to więcej nie powtórzy. Tym samym wierzyciel stwarza wrażenie osoby naiwnej, która nie potrafi zadbać o swoje interesy. Dłużnik natomiast nabiera zgubnego przekonania, że niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań może mu uchodzić na sucho.

Jak uniknąć podobnych błędów?

Najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie outsourcing windykacji, czyli zlecenie windykacji zaległych należności firmie zewnętrznej. Pracownicy DKOW Wierzytelności doskonale wiedzą, jak się przygotować do prowadzenia każdej sprawy. Przygotują niezbędne dokumenty oraz zadbają o to, aby cała procedura odbywała się zgodnie z prawem. Na nich też spoczywa obowiązek skontaktowania się z dłużnikiem. Na dłużniku taki telefon z pewnością zrobi większe wrażenie niż rozmowa z wierzycielem.

Co można zyskać na outsourcingu windykacji?

Korzystając z usług firmy windykacyjnej, zamiast samodzielnie walczyć o spłatę zaległych zobowiązań, zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy windykacyjnej w swoim mieście zobacz gdzie działamy:

Każdy przedsiębiorca wie, jak cenny jest czas, dlatego zamiast samodzielnie trwonić go na próby dogadania się z dłużnikiem, warto skupić się na swojej głównej działalności i pozwolić działać innym. Głównym zadaniem windykatora jest porozumienie się z dłużnikiem oraz doprowadzenie do ugody z klientem i ustalenie zasad spłaty długu. Telefony, maile, smsy, negocjacje, wysłanie wezwania do zapłaty – kiedy te środki łagodnej perswazji nie przyniosą efektów, wówczas zostaje złożony pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Po uprawomocnieniu się nakazu nadawana jest klauzula wykonalności wraz z tytułem wykonawczym, który jest podstawą rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

Jak odzyskać pieniądze – pierwsza zasada to czas

Firma windykacyjna odpowiada za skompletowanie oraz dostarczenie na czas wszystkich dokumentów na każdym etapie postępowania. Państwo, jako wierzyciele, nie muszą się o to troszczyć. W windykacji jednym z najważniejszych elementów także jest czas. To, czy należność zostanie spłacona już na etapie polubownym, czy konieczne będzie wejście na drogę sądową, zależy właśnie od tego, kiedy windykacja zostanie zlecona. Im szybciej windykator podejmie działania, tym większe jest prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze – druga zasada to własny wkład finansowy

Równie ważnym czynnikiem są pieniądze. Panuje przekonanie, że kiedy samemu weźmie się sprawy w swoje ręce, wówczas uda się zminimalizować koszty lub całkowicie je wyeliminować, a korzystanie z usług zewnętrznej firmy to przecież wydatek. Czas obalić ten miejski mit. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Windykacja prowadzona własnymi siłami często prowadzi do stworzenia osobnej komórki w firmie. Warto pamiętać o tym, że brak doświadczenia w prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem sprawia, że podjęte działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Generują jedynie coraz wyższe koszty.

Co zyskujemy korzystając z firmy windykacyjnej?

Nie ma nic cenniejszego dla wizerunku każdego przedsiębiorstwa niż przywrócenie jego wiarygodności finansowej. Dlatego też z całą skrupulatnością należy zlecać egzekwowanie każdej niezapłaconej faktury. Skoro do prowadzenia księgowości w firmie, korzystamy z usług biur rachunkowych, to warto ten sposób działania zastosować w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek zaległości finansowej. Każda niezapłacona faktura może bowiem, nawet w niewielkim stopniu, zachwiać firmowym budżetem.

Outsourcing windykacji to skuteczne i efektowne rozwiązanie. Zlecając windykację swoich należności mają Państwo pewność, że:

  • sprawą zajmie się zespół doświadczonych profesjonalistów
  • zostaną wykorzystane wszelkie, opisane wyżej, sposoby porozumienia się z dłużnikiem
  • wszystkie niezbędne dokumenty będą przygotowane i złożone na czas
  • nie zostanie pominięty żaden z istotnych etapów postępowania
  • spłata długu będzie stale monitorowana
  • będą na bieżąco informowani, co do postępów w sprawie.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie pytania.

Powrót do strony głównej Bloga