Wierzytelności

Windykacja należności

Dochodzimy wierzytelności od przedsiębiorstw i osób fizycznych. Prowadzimy windykację należności z niezapłaconych faktur i niewykonanych umów. Naszą specjalnością jest odzyskiwanie długów od członków zarządu niewypłacalnych spółek z o.o.

 

Sprawdź

Zakup i wycena

Zajmujemy się zakupem i wyceną wierzytelności. Sporządzamy raporty due dilligence. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy zapłaty.

 

Sprawdź

Wywiad gospodarczy

Dla naszych klientów weryfikujemy potencjalnych i współpracujących kontrahentów pod względem rzetelności biznesowej.

 

Sprawdź


Prawo

Klienci indywidualni

Oferujemy pomoc prawną dla klientów indywidualnych. Odzyskujemy opłaty likwidacyjne i pomagamy osobom z kredytami frankowymi. Udzielamy porad prawnych.

 

Sprawdź

Wspólnoty mieszkaniowe

Prowadzimy obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Sporządzamy opinie prawne i projekty umów, prowadzimy windykację długów.

 

Sprawdź

Przedsiębiorstwa

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną firm i przedsiębiorstw. Oceniamy ryzyko planowanych transakcji, analizujemy stan prawny przedsięwzięć.

 

Sprawdź


Nieruchomości

Prawna Ochrona Nieruchomości

DKOW Prawna Ochrona Nieruchomości to wyspecjalizowany zespół zajmujący się wyłącznie prawem administracyjnym i prawem nieruchomości. W ramach naszej działalności prowadzimy dla naszych klientów postępowania administracyjne.

Skutecznie weryfikujemy wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości i wybudowania infrastruktury technicznej.

Domagamy się dla naszych klientów słusznych odszkodowań za wywłaszczenia gruntu.

Odraczamy termin płatności renty planistycznej i obniżamy ją, jeśli zachodzą ku temu przesłanki.

Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości.

Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi i specjalistami z pokrewnych dziedzin.

Sprawdź pełną ofertę naszej drugiej marki: DKOW Prawna Ochrona Nieruchomości.

 

Sprawdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawy online

 

Po podjęciu współpracy z DKOW automatycznie zyskujesz dostęp online do swoich spraw. Dzięki naszemu systemowi informatycznemu, wszystko co najważniejsze znajdziesz w jednym miejscu: podgląd dokumentów oraz informacje o podjętych przez nas czynnościach. Bezpieczne połączenie pozwoli Ci sprawdzić postępy w dowolnej prowadzonej dla Ciebie sprawie 24 godziny na dobę niemal z każdego miejsca na świecie.

 

Portal online

Zaufali nam


 • Z przyjemnością rekomenduję Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako rzetelnego partnera dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych w odzyskiwaniu zaległych należności. Konsorcjum od kliku lat skutecznie pomaga nam w odzyskiwaniu wierzytelności zarówno od nieterminowo opłacających czynsz mieszkańców jak i w dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych podwykonawców wykonujących roboty budowlane. Profesjonalna kadra Konsorcjum korzysta z nowoczesnych rozwiązań, które pomagają w efektywnej windykacji. Zaletą DKOW jest ponadto elastyczność pracujących w firmie specjalistów, którzy z łatwością dopasowują się do naszych oczekiwań, zapewniając nam tym samym doskonałą obsługę z uwzględnieniem naszych potrzeb. Dotychczasowa współpraca pozwala nam na zarekomendowanie Dolnośląskiego Konsorcjum Obsługi Wierzytelności jako solidnego i wartego polecenia podmiotu na rynku usług windykacyjnych.
  Alina Gawlikowska
  Zarządca Nieruchomości
 • Nasze dotychczasowe doświadczenia ukazują Konsorcjum jako profesjonalną firmę gwarantującą pełną obsługę prawną, prowadzącą działania na wysokim poziomie z uwzględnieniem naszych potrzeb. Mając za sobą długotrwałą współpracę rekomendujemy DKOW każdej Wspólnocie Mieszkaniowej. Konsorcjum jest rzetelnym partnerem pomagającym w sprawnym zarządzaniu wspólnotami.
  Elżbieta i Maciej Adamek s.c.
  Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami
 • Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu współpracuje z Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej „Wisienka” w Wiszni Małej w zakresie dochodzenia roszczeń od kontrahentów. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia stwierdzić można, że Konsorcjum efektywnie prowadzi działania windykacyjne na wszystkich etapach postępowania. Pracowników firmy cechuje wiedza, profesjonalizm i otwartość na potrzeby klienta, a także wysokie zaangażowanie w zlecone sprawy. Wszelkie zlecenia wykonywane są terminowo i z zachowaniem wszystkich standardów prawnych. Łatwy kontakt ze specjalistami Konsorcjum sprawia, że współpraca z DKOW przebiega bez żadnych zakłóceń. Biorąc pod uwagę powyższe, z pełnym przekonaniem rekomenduję Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności wszystkim przedsiębiorcom jako skuteczną i profesjonalną pomoc w procesie odzyskiwania wierzytelności.
  Anna Oksińska
  Zarządca Nieruchomości
 • Spółka Inter Cars S.A współpracuje z Dolnośląskim Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu począwszy od kwietnia 2015 r. w zakresie kompleksowego odzyskiwania należności obejmującego windykację polubowną, prowadzenie postępowań sądowych, zabezpieczających oraz egzekucyjnych. Konsorcjum wykonuje powierzone mu zadania skutecznie i terminowo z zachowaniem elastycznego podejścia do naszych oczekiwań i potrzeb, a z przeprowadzonych czynności składa przejrzyste okresowe raporty. Współprace tę cechuje zaangażowanie, a wysokie kompetencje pracowników firmy, którzy wykazali się profesjonalną znajomością procedur i sposobów zmierzających do odzyskania należności, gwarantują należyte wykonanie usług windykacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń rekomendujemy współpracę z Dolnośląskim Konsorcjum Obsługi Wierzytelności wszystkim tym, którzy szukają zaufanego partnera w procesie obsługi przeterminowanych płatności i odzyskiwania należności.
  Robert Kierzek
  Wiceprezes Zarządu Inter Cars S.A.
 • Z przyjemnością rekomenduję współpracę z Dolnośląskim Konsorcjum Obsługi Wierzytelności w zakresie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. Dzięki postępowaniu prowadzonemu przez prawników DKOW uzyskałam wyższe odszkodowanie. W toku współpracy zawsze mogłam liczyć na miłą i profesjonalną obsługę. Osoba zajmująca się moją sprawą na bieżąco informowała mnie o podejmowanych czynnościach i tłumaczyła proceduralne zawiłości. Kancelaria DKOW z pewnością pozytywnie wyróżnia się na tle innych Kancelarii a olbrzymie doświadczenie zawodowe oraz wszechstronna wiedza są nie do przecenienia. To specjaliści w swojej dziedzinie, którzy uparcie dążą do wyznaczonego celu. Cieszę się, że miałam zaszczyt i przyjemność dołączyć do grona zadowolonych klientów Kancelarii.
  Wioletta Pruszyńska

Członkostwo w PZZW

Z przyjemnością informujemy, że DKOW jest członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.  Celem Związku jest m.in. działalność oświatowa w zakresie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. Obecnie Związek zrzesza już ponad 60 podmiotów działających na terenie całego kraju. Od 2008 roku Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem Federation of European National Collection Associations, co umożliwia wymianę doświadczeń z partnerskimi organizacjami branżowymi działającymi w Europie.

Dane adresowe:

ul. Gwiaździsta 62 lok. 16/3, 53-413 Wrocław

T: +48 71 788 85 91

E: biuro@dkow.pl

M: Google Maps