Wierzytelności

Windykacja należności

Dochodzimy wierzytelności od przedsiębiorstw i osób fizycznych. Prowadzimy windykację należności z niezapłaconych faktur i niewykonanych umów. Naszą specjalnością jest odzyskiwanie długów od członków zarządu niewypłacalnych spółek z o.o.

 

Sprawdź

Zakup i wycena

Zajmujemy się zakupem i wyceną wierzytelności. Sporządzamy raporty due dilligence. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy zapłaty.

 

Sprawdź


Nieruchomości

Prawna Ochrona Nieruchomości

Skutecznie weryfikujemy wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości i wybudowania infrastruktury technicznej. Domagamy się dla naszych klientów słusznych odszkodowań za wywłaszczenia gruntu. Odraczamy termin płatności renty planistycznej i obniżamy ją, jeśli zachodzą ku temu przesłanki.

Sprawdź pełną ofertę naszej drugiej marki: DKOW Prawna Ochrona Nieruchomości.

 

Sprawdź


Prawo

Wspólnoty mieszkaniowe

Prowadzimy obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Sporządzamy opinie prawne i projekty umów, prowadzimy windykację długów.

 

Sprawdź

Przedsiębiorstwa

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną firm i przedsiębiorstw. Oceniamy ryzyko planowanych transakcji, analizujemy stan prawny przedsięwzięć.

 

Sprawdź

Klienci indywidualni

Oferujemy pomoc prawną dla klientów indywidualnych. Odzyskujemy opłaty likwidacyjne i pomagamy osobom z kredytami frankowymi. Udzielamy porad prawnych.

 

Sprawdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawy online

 

Po podjęciu współpracy z DKOW automatycznie zyskujesz dostęp online do swoich spraw. Dzięki naszemu systemowi informatycznemu, wszystko co najważniejsze znajdziesz w jednym miejscu: podgląd dokumentów oraz informacje o podjętych przez nas czynnościach. Bezpieczne połączenie pozwoli Ci sprawdzić postępy w dowolnej prowadzonej dla Ciebie sprawie 24 godziny na dobę niemal z każdego miejsca na świecie.

 

Portal online

Zaufali nam


 • Alina Gawlikowska
  Z przyjemnością rekomenduję Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako rzetelnego partnera dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych w odzyskiwaniu zaległych należności. Konsorcjum od kliku lat skutecznie pomaga nam w odzyskiwaniu wierzytelności zarówno od nieterminowo opłacających czynsz mieszkańców jak i w dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych podwykonawców wykonujących roboty budowlane. Profesjonalna kadra Konsorcjum korzysta z nowoczesnych rozwiązań, które pomagają w efektywnej windykacji. Zaletą DKOW jest ponadto elastyczność pracujących w firmie specjalistów, którzy z łatwością dopasowują się do naszych oczekiwań, zapewniając nam tym samym doskonałą obsługę z uwzględnieniem naszych potrzeb. Dotychczasowa współpraca pozwala nam na zarekomendowanie Dolnośląskiego Konsorcjum Obsługi Wierzytelności jako solidnego i wartego polecenia podmiotu na rynku usług windykacyjnych.
  Alina Gawlikowska
  Zarządca Nieruchomości
 • Elżbieta i Maciej Adamek s.c.
  Nasze dotychczasowe doświadczenia ukazują Konsorcjum jako profesjonalną firmę gwarantującą pełną obsługę prawną, prowadzącą działania na wysokim poziomie z uwzględnieniem naszych potrzeb. Mając za sobą długotrwałą współpracę rekomendujemy DKOW każdej Wspólnocie Mieszkaniowej. Konsorcjum jest rzetelnym partnerem pomagającym w sprawnym zarządzaniu wspólnotami.
  Elżbieta i Maciej Adamek s.c.
  Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami
 • Anna Oksińska
  Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu współpracuje z Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej „Wisienka” w Wiszni Małej w zakresie dochodzenia roszczeń od kontrahentów. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia stwierdzić można, że Konsorcjum efektywnie prowadzi działania windykacyjne na wszystkich etapach postępowania. Pracowników firmy cechuje wiedza, profesjonalizm i otwartość na potrzeby klienta, a także wysokie zaangażowanie w zlecone sprawy. Wszelkie zlecenia wykonywane są terminowo i z zachowaniem wszystkich standardów prawnych. Łatwy kontakt ze specjalistami Konsorcjum sprawia, że współpraca z DKOW przebiega bez żadnych zakłóceń. Biorąc pod uwagę powyższe, z pełnym przekonaniem rekomenduję Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności wszystkim przedsiębiorcom jako skuteczną i profesjonalną pomoc w procesie odzyskiwania wierzytelności.
  Anna Oksińska
  Zarządca Nieruchomości
 • Robert Kierzek
  Spółka Inter Cars S.A współpracuje z Dolnośląskim Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu począwszy od kwietnia 2015 r. w zakresie kompleksowego odzyskiwania należności obejmującego windykację polubowną, prowadzenie postępowań sądowych, zabezpieczających oraz egzekucyjnych. Konsorcjum wykonuje powierzone mu zadania skutecznie i terminowo z zachowaniem elastycznego podejścia do naszych oczekiwań i potrzeb, a z przeprowadzonych czynności składa przejrzyste okresowe raporty. Współprace tę cechuje zaangażowanie, a wysokie kompetencje pracowników firmy, którzy wykazali się profesjonalną znajomością procedur i sposobów zmierzających do odzyskania należności, gwarantują należyte wykonanie usług windykacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń rekomendujemy współpracę z Dolnośląskim Konsorcjum Obsługi Wierzytelności wszystkim tym, którzy szukają zaufanego partnera w procesie obsługi przeterminowanych płatności i odzyskiwania należności.
  Robert Kierzek
  Wiceprezes Zarządu Inter Cars S.A.

Członkostwo w PZZW

Z przyjemnością informujemy, że DKOW jest członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.  Celem Związku jest m.in. działalność oświatowa w zakresie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

Dane adresowe:

ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

T: +48 71 788 85 91

E: biuro@dkow.pl

M: Google Maps