Komornik sądowy – kim jest i w jaki sposób działa?

15 kwietnia 2021

Każdy, kto choć raz próbował odzyskać swoje wierzytelności wie, jak trudny i skomplikowany jest to proces. Zwłaszcza wówczas, gdy konieczne okazuje się wszczęcie postępowania sądowego, a następnie egzekucji komorniczej. Miesiące, a nie raz lata, które potrzebne są na uzyskanie prawomocnego wyroku sądu, a następnie czas zajęty na egzekucję powodują, że długu albo nie udaje się odzyskać wcale, albo jedynie w niewielkiej części. W tym kontekście warto zastanowić się kim jest i w jaki sposób działania komornik sądowy oraz co zrobić, aby prowadzona przez niego egzekucja była skuteczna.

Urzędnik od egzekucji

Mówiąc w pewnym uproszczeniu komornik sądowy jest urzędnikiem, działającym przy sądzie rejonowym, którego zadaniem jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Egzekucja komornicza obejmuje przewidziane prawem działania zmierzające do przymuszenia dłużnika do wykonania wyroku sądu. Stąd rozpoczęcie egzekucji komorniczej możliwe jest właściwie jedynie wówczas, gdy wierzyciel posiada prawomocny wyrok przeciwko wierzycielowi lub ewentualnie inny dokument, w którym ten uznaje dług i poddaje się egzekucji.

Niestety, działalność komorników sądowych charakteryzuje się wszystkimi problemami, z jakimi spotykamy się w wymiarze sprawiedliwości – wśród nich przede wszystkim z przewlekłością postępowań. Przede wszystkim jednak wierzyciel nie wie jakie uprawnienia przysługują mu w toku działań egzekucyjnych. Brak stosownej wiedzy powoduje zatem wykonanie jedynie podstawowych zapytań o majątek dłużnika. To skutkuje zatem umorzeniem egzekucji jako bezskutecznej. Co więc może zrobić wierzyciel, aby zwiększyć swoje szanse na odzyskanie należności?

Ściśle według procedur

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że komornik sądowy działa na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego. Podejmowane przez niego działania zostały zatem ściśle określone przez prawo. Aby jednak zmaksymalizować szanse na odzyskanie należności należy brać czynny udział w toku postępowania egzekucyjnego, składając do komornika stosowne, pisemne wnioski. Z tego względu warto, aby wierzyciel zadbał o ustanowienie swojego pełnomocnika w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego (zobacz artykuł: „Czy warto mieć pełnomocnika?„). Pełnomocnik – a może nim być windykator – dysponując specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem będzie w stanie profesjonalnie zabezpieczyć wszystkie uprawnienia wierzyciela. To z kolei znacząco zwiększa szanse na odzyskanie zaległych sum.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z egzekucją komorniczą lub pracą komornika – skontaktuj się z nami pod numerem 717888591 lub prześlij zapytanie mailowo na adres biuro@dkow.pl.

Powrót do strony głównej Bloga