Niezapłacona faktura – czy istnieje szansa na odzyskanie długu? - blog ekspercki DKOW

Niezapłacone faktury – czy istnieje szansa na odzyskanie długu?

18 marca 2020

Niezapłacona faktura – jak odzyskać pieniądze? To pytanie zadaje sobie każdy przedsiębiorca, który chcę odzyskać swoje pieniądze. Kolekcjonowanie niezapłaconych faktur jest na tyle powszechne, że mogłoby się stać dyscypliną sportową. Wynika to co najmniej z kilku okoliczności. Po pierwsze podmioty gospodarcze funkcjonują w przekonaniu, że odzyskanie długu jest bądź zbyt kosztowne, bądź zbyt długotrwałe. Po drugie, wierzyciele uznają, że skoro większość kontrahentów płaci na czas, to ten niewielki odsetek podmiotów nieregulujących swoich długów można wliczyć w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Wreszcie po trzecie, wystawcy faktur nie są świadomi swoich uprawnień i możliwości. Żadne z powyższych tłumaczeń nie zasługuje na uznanie.

Spis treści

  1. Niezapłacona faktura etap 1 – postępowanie polubowne
  2. Niezapłacona faktura etap 2 – postępowanie sądowe
  3. Niezapłacona faktura etap 3 – postępowanie egzekucyjne

Każda niezapłacona faktura po terminie płatności, która została wystawiona z uwagi na rzeczywiście wyświadczone usługi lub dostarczone produkty, powinna być przymusowo dochodzona. Chcąc pokazać Państwu jak wygląda procedura podzieliliśmy ją na trzy etapy, dzięki którym można prześledzić cały proces windykacyjny. Warto trzymać się tych zasad, ponieważ faktura za niewykonaną usługę to jednak koszt, który ponosimy – warto o tym pamiętać.

Niezapłacone faktury etap 1 – postępowanie polubowne

Na pierwszym etapie podejmowane są czynności polubowne. Oczywiście trudno oczekiwać, aby dłużnik, który zdecydował się na nieuregulowanie należności, po rozmowie telefonicznej z kontrahentem dobrowolnie zmienił zdanie. Duże znaczenie na więc, aby już na tym etapie skorzystać z pomocy podmiotów profesjonalnie zajmujących się windykacją należności. Osoby w nich zatrudnione posiadają bowiem co najmniej dwa narzędzia budujące przewagę nad dłużnikiem, to jest doświadczenie oraz przemawiające do wyobraźni dłużnika zaplecze organizacyjne – dłużnik wie, że dla firmy windykacyjnej żadnego problemu nie stanowi skierowanie sprawy do sądu. Dodatkowo dłużnik zdaje sobie sprawę, że termin płatności niezapłaconej faktury minął, dlatego warto o tym pamiętać, w sytuacji, w której jednak myślimy o polubownym załatwieniu sprawy.

Windykacja Wrocław - DKOW Wierzytelności
Windykacja Wrocław – DKOW Wierzytelności

Niezapłacone faktury etap 2 – postępowanie sądowe

Drugi etap windykacji należności to postępowanie sądowe. W tym przypadku poparta dokumentacją kontraktową faktura stanowi mocny dowód w sprawie. W większości sytuacji jest on na tyle wartościowy, że już na początku procesu możliwe jest uzyskanie nakazu zapłaty, który w przypadku uprawomocnienia stanowi dokument pozwalający na wszczęcie egzekucji komorniczej.

Niezapłacone faktury etap 3 – postępowanie egzekucyjne

Trzeci z etapów to właśnie postępowanie z udziałem komornika (poprzedzone postępowaniem klauzulowym). Postępowanie to – zwane postępowaniem egzekucyjnym – ma doprowadzić do przymusowego odzyskania długu. W tym przypadku treść faktury oraz dokumentów z nią związanych, traci na znaczeniu. Dla komornika wiążące jest jedynie brzmienie tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty, ugody zawartej przed sądem) oraz wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Powrót do strony głównej Bloga