Upadłość przedsiębiorcy a koronowirus - blok ekspercki DKOW

Upadłość przedsiębiorcy a koronowirus

22 marca 2020

autor: radca prawny Rafał Ponichtera
Informacja aktualna na dzień 22.03.2020r.

Upadłość firmy w dobie pandemii koronowirusa

W dzisiejszych czasach prawie każdy z przedsiębiorców poza obawami o zdrowie swoje oraz bliskich tkwi w niepewności co do dalszych losów prowadzonej działalności gospodarczej. Państwo obiecuje pomoc, ale każdy z nas wie ile warte są obietnice Państwa, zwłaszcza dla nas – przedsiębiorców. Powstał specjalny rządowy program „Tarcza antykryzysowa”, co on oznacza dla przedsiębiorców? Na razie dokładnie nie wiadomo. Dla większości z nas pozostaną jedynie zawieszone składki ZUS przez 3 miesiące.

Co z samozatrudnionymi i mikroprzedsiębiorcami?

W lepszej sytuacji są samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy (tj. przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób włącznie). Jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 r. będą zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące. Co jeszcze rząd przewiduje? Początkowo dla osób zatrudniających pracowników Państwo przewidywało przyznanie pożyczki w niebagatelnej kwocie 5 tys. zł, która nie będzie podlegała zwrotowi, jeżeli utrzymamy miejsce pracy. Obecnie, z tego co się orientuję, przy tym samym założeniu, otrzymamy dopłatę do pensji dla pracownika 40 % średniego wynagrodzenia.

Tarcza antykryzysowa – na co możemy zatem liczyć?

Coś jeszcze? Muszę Was zmartwić. To już wszystko. Zakładając, że możemy dodatkowo zawiesić na 3 miesiące raty kredytów w tym hipotecznych i na 6 miesięcy leasingi to po 3 miesiącach bez dochodu, może zdarzyć się tak, że najlepszym pomysłem na życie jest ogłoszenie upadłości swoje firmy. Szczęście mają Ci, którzy prowadzą spółki kapitałowe. Wówczas istnieje możliwość uniknięcia utraty dorobku całego życia w postaci prywatnych aktywów takich jak mieszkania, domy, oszczędności, środków na rachunkach bankowych czy innych też innych wartościowych przedmiotów. Bardzo złą sytuację mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wszystkie bowiem składniki majątku, w tym te prywatne wchodzą w skład masy upadłości i to z nich będą się zaspokajać wierzyciele. Są jednak sposoby aby tego uniknąć o ile zostaną spełnione określone warunki.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Podstawą do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest wystąpienie stanu niewypłacalności, tj. utraty zdolność do spłaty zadłużenia. W praktyce oznacza, to że każdy przedsiębiorca, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie spłaca swoich długów przez ponad trzy miesiące. Dodatkowe obostrzenie prawne znajduje zastosowanie w stosunku do zarządu spółek. W takim wypadku niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Samo zgłoszenie wniosku to koszt około 6 tys. zł, z czego 1 tys. zł to wpis od wniosku a pozostała kwota to zaliczka na wydatki związane z procesem samego tylko wszczęcia postępowania będąca równowartością jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości nie istnieją żadne prawne przeciwwskazania do prowadzenia nowej działalności gospodarczej.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Powrót do strony głównej Bloga