Windykacja czynszu najmu – jak skutecznie windykować najemcę?

13 maja 2021

Kupowanie mieszkań na wynajem – zwłaszcza w dużych miastach, będących poważnymi ośrodkami przemysłowymi i edukacyjnymi – jest jednym z częściej spotykanych sposobów na ulokowanie oszczędności. Zwłaszcza w dobie spadającej opłacalności ich przechowywania na lokatach bankowych. Nie ma wątpliwości, że inwestycja w nieruchomości na wynajem może się opłacić. Jednak jest ona także obarczona ryzykiem – zwłaszcza w sytuacji natrafienia na nieuczciwych najemców, zalegających z płatnością czynszu. W praktyce windykacyjnej często spotyka się wierzycieli mających problem z odzyskaniem należności wynikających z zawartej umowy najmu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Rozmowa z najemcami

Na pierwszy rzut oka można by uznać, że windykacja czynszu najmu nie różni się niczym od typowych działań windykacyjnych. A więc najpierw należy wzywać dłużników do uregulowania należności, a w przypadku braku pozytywnych rezultatów tego rodzaju działań trzeba skierować sprawę do sądu, rozpoczynając następnie egzekucję komorniczą. Co prawda w przypadku windykacji zaległego czynszu schemat ten nie ulega zasadniczym zmianom, jednak trzeba pamiętać o pewnych szczegółach, które pojawiają się w tego rodzaju przypadkach. Ich dobre wykorzystanie możne znacząco ułatwić i skrócić całą sprawę – a tym samym doprowadzić do szybszego zaspokojenia wynajmującego.

Trzeba iść do sądu?

W przypadku, gdy mamy do czynienia z zadłużeniem czynszowym w pierwszej kolejności należy ustalić kim są najemcy. Inaczej należy postępować w przypadku np. studentów, a inaczej, gdy stroną umowy najmu są rodziny, czy osoby wynajmujący lokal w związku ze świadczeniem pracy poza swoim miejscem stałego zamieszkania. Odpowiednie „sprofilowanie” dłużnika pozwala dobrać prawidłowe argumenty i zaproponować rozwiązania, które mogą doprowadzić do spłaty, a tym samym do uniknięcia postępowania sądowego i komorniczego. Doświadczenie pokazuje, że w sprawach windykacji zaległości czynszowych to właśnie czynniki psychologiczne mogą przesądzić o skuteczności i sukcesie działań windykacyjnych.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Powrót do strony głównej Bloga